Dịch vụ khác

Thẻ Apec Doanh Nhân

Danh thiếp Apec

Thẻ đi lại doanh nhân APEC (ABTC) là văn bản do cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Chương trình thẻ đi lại doanh nhân APEC cấp cho doanh nhân của mình. tạo thuận lợi cho việc đi lại thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ; tham dự các hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác tại các nước và vùng lãnh thổ APEC tham gia Chương trình. Người có thẻ ABTC khi xuất nhập cảnh vào các quốc gia, vùng lãnh thổ có tên trên thẻ không cần thị thực của các quốc gia, vùng lãnh thổ đó.

Những thông tin cần biết khi làm thẻ APEC

 • Thẻ ABTC có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp và không được gia hạn. Khi thẻ ABTC hết hạn sử dụng, nếu chủ thẻ vẫn có nhu cầu đi lại trong khối APEC thì làm thủ tục cấp thẻ mới.
 • Thẻ ABTC chỉ có giá trị xuất nhập cảnh khi chủ thẻ xuất trình hộ chiếu hợp lệ. Mỗi lần nhập cảnh, người có thẻ ABTC được quốc gia thành viên và vùng lãnh thổ cấp giấy chứng nhận tạm trú trong thời hạn quy định của quốc gia, vùng lãnh thổ đó.
 • Doanh nhân được cấp thẻ ABTC có trách nhiệm sử dụng thẻ đúng mục đích nhập cảnh, lưu giữ và bảo quản thẻ; không được tự ý sửa đổi nội dung đã ghi trong thẻ; Không sử dụng thẻ vi phạm pháp luật.
 • Doanh nhân được cấp thẻ ABTC phải tôn trọng và tuân thủ pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và các quy định khác liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên.
 • Doanh nhân được cấp thẻ ABTC vi phạm pháp luật Việt Nam sẽ bị cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tư vấn làm thẻ APEC

Đối tượng được cấp thẻ ABTC là ai?

 1. Doanh nhân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước:
  – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty trực thuộc Thủ tướng Chính phủ (Tổng công ty 91);
  – Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam; Giám đốc, Phó Giám đốc Ngân hàng Việt Nam hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Việt Nam;
  – Kế toán trưởng hoặc Trưởng / Phó phòng các Doanh nghiệp, Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Ngân hàng, Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam trở lên.
 2. Doanh nhân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư tại Việt Nam.
  – Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp; kế toán trưởng hoặc người giữ chức vụ Trưởng phòng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh;
  – Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn; Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã, Chủ nhiệm hợp tác xã.
 3. Các trường hợp khác được xét cấp thẻ ABTC:
  – Lãnh đạo các ngành kinh tế, Thủ trưởng cấp Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý chuyên ngành về hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam. tham dự các cuộc họp, hội nghị và hoạt động của APEC về hợp tác và phát triển kinh tế;
  – Công chức, viên chức Nhà nước có trách nhiệm tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC; Trưởng, Phó các Cơ quan Đại diện Thương mại Việt Nam tại các nước và vùng lãnh thổ thành viên tham gia Chương trình thẻ ABTC.

Điều kiện cấp thẻ APEC

 • Doanh nhân Việt Nam có hộ chiếu còn giá trị sử dụng (thời hạn sử dụng trên 12 tháng).
 • Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp có hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ với các đối tác trong các nền kinh tế thành viên thẻ ABTC thể hiện qua hợp đồng kinh doanh. các dự án thương mại, đầu tư và các hợp đồng dịch vụ cụ thể.
 • Doanh nhân làm việc tại doanh nghiệp được thể hiện bằng hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm chức vụ và tham gia đóng BHXH đầy đủ tại doanh nghiệp đang làm việc.
 • Doanh nhân phải từ 18 tuổi trở lên; người không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự.
 • Không thuộc các trường hợp tại Quyết định số 45/2006 / QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp và quản lý thẻ xuất cảnh quy định tại Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Số 45/2006 / QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006. trở lại của doanh nhân APEC.
 • Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp đã hoạt động từ 6 (sáu) tháng trở lên.
 • Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao động và bảo hiểm xã hội.

Thủ tục và thời gian cấp thẻ APEC

 • Văn bản đề nghị của doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên, đóng dấu (liên hệ theo mẫu).
 • Bản sao một trong các giấy tờ: thư mời, hợp đồng ngoại thương, hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc các chứng từ xuất nhập khẩu khác (L / C, vận đơn, tờ khai hải quan, hóa đơn thanh toán) trong thời hạn 01 năm kể từ ngày thời điểm đề nghị cấp thẻ ABTC với các nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (kèm theo bản chính các giấy tờ trên đối chiếu). Nếu tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch tiếng Việt;
 • Bản sao hộ chiếu;
 • Bản sao quyết định bổ nhiệm chức vụ;
 • Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội;

Thời gian phát hành: 1-3 tháng
Mang theo bản chính để đối chiếu nếu là bản sao không có công chứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *