Dịch vụ khác

Gia Hạn Giấy Phép Lao Động

Theo Nghị định 11/2016 / NĐ-CP, thời hạn của giấy phép lao động của người nước ngoài là 5 ngày trước khi hết hạn, nhưng không quá 45 ngày nếu người sử dụng lao động muốn người nước ngoài tiếp tục làm việc cho mình, đơn vị sử dụng lao động phải làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Thời hạn gia hạn của giấy phép lao động đã cấp không quá 02 năm và theo thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến ​​ký kết; thời hạn bên nước ngoài đưa người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; Thời hạn của hợp đồng hoặc thỏa thuận đã ký giữa đối tác Việt Nam và phía nước ngoài; Thời hạn của hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ được ký giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài; Thời hạn ghi trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

TRÌNH TỰ GIA HẠN GIẤY PHÉP LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN

 • Trước ít nhất 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động hoặc đối tác Việt Nam phải nộp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Sở Lao động. – Thương binh và xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.
 • Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải cấp đổi giấy phép lao động.

Người sử dụng lao động hoặc đối tác Việt Nam có trách nhiệm nhận lại giấy phép lao động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp và trao cho người lao động.

ĐIỀU KIỆN GIA HẠN GIẤY PHÉP LÀM VIỆC HOẶC YÊU CẦU CỦA GIẤY PHÉP LÀM VIỆC

 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Có sức khoẻ phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên viên hoặc công nhân kỹ thuật.
 • Người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.
 • Không là tội phạm hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Việc sử dụng người lao động nước ngoài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

Gia hạn giấy phép lao động - TimeBitLaw

Hồ Sơ GIẤY PHÉP LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN ĐÃ HẠN CHẾ

1. Văn bản chấp thuận chức vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của đơn vị sử dụng lao động

3.2 ảnh màu (cỡ 4×6, phông nền trắng, nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính), ảnh chụp không quá 06 tháng kể từ ngày dự tuyển.

4. Giấy phép lao động đã được cấp

a. Trường hợp giấy phép lao động bị mất phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b. Trường hợp thay đổi nội dung trên giấy phép lao động thì phải có giấy tờ chứng minh.

c. Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe và một trong các giấy tờ sau:

 • Đối với người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử đi làm việc trong hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và giấy tờ chứng minh người lao động. Doanh nghiệp nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó làm việc ít nhất 12 tháng trước khi làm việc tại Việt Nam
 • Đối với người lao động nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe) thì phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận được ký kết giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài, bao gồm cả thỏa thuận về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Đối với người lao động nước ngoài là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng thì phải có hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa đối tác Việt Nam với phía nước ngoài và tài liệu chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài chưa có hiện diện thương mại tại Việt Nam ít nhất 2 năm
 • Đối với người lao động nước ngoài chào bán dịch vụ phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.
 • Đối với người lao động nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải có Giấy chứng nhận là tổ chức phi chính phủ nước ngoài. và các tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Đối với người lao động nước ngoài chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại thì phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

d. Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật tham gia hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam phải có văn bản. chứng minh người lao động nước ngoài được phép tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đó Đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định 102/2013 / NĐ-CP thì phải có giấy tờ chứng minh đáp ứng các yêu cầu sau theo sang nghị định mới 11/2016:

 • Đối với người quản lý, giám đốc điều hành: Người quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp hoặc người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan tổ chức; Giám đốc điều hành là người đứng đầu, trực tiếp điều hành các đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
 • Đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia: Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở nước ngoài; Thứ hai, có trình độ đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí mà người lao động nước ngoài dự kiến ​​làm việc tại Việt Nam;
 • Đối với lao động nước ngoài là công nhân kỹ thuật: là người đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác từ 01 năm trở lên và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong nghề được đào tạo.

THỜI KỲ CẤP GIẤY PHÉP LÀM VIỆC

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, Giấy phép lao động sẽ phải được gia hạn 01 tháng trước ngày Giấy phép lao động hết hạn.

 • Thời gian gia hạn của giấy phép lao động phụ thuộc vào thời gian tiếp tục làm việc của người nước ngoài đối với người sử dụng lao động được xác định trong hợp đồng lao động hoặc văn bản của bên nước ngoài làm việc tại Việt Nam hoặc hợp đồng. được ký kết giữa các đối tác Việt Nam và nước ngoài;
 • Thời hạn tối đa cho mỗi lần gia hạn là 24 (hai mươi bốn) tháng.

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIẤY PHÉP LÀM VIỆC, VISA VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 • Thủ tục xin giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài
 • Các trường hợp miễn giấy phép lao động của Việt Nam
 • Tổng quan về giấy phép lao động ở Việt Nam
 • Thủ tục xin thẻ tạm trú Việt Nam cho người nước ngoài
 • Thủ tục công văn nhập cảnh cho người nước ngoài có thị thực Việt Nam
 • Thủ tục gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài
 • Thủ tục xin giấy tờ nhập cảnh Việt Nam khó đối với người mang quốc tịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *